Nytt #Blogg100 – Sökorden

Jag har tidigare år kämpat på med utmaningen Blogg100. Varje år försökt hitta en lite ny infallsvinkel. Men, det här året kommer det att gå superlätt. Jag bara känner det på mig.

Den första mars släpper jag loss Sökorden – Sökarnas Orden.

Det svåra med att blogga är att börja skriva, men den här gången har jag själva basen säkrad. Börjar man bara skriva så kommer en del av texten av bara farten. Jag har redan bestämt mig för en röd tråd. Frågan är bara: Hur röd?

Svenska Domstolar har inte alla hästar i stallet

Edit / Hittade följande text på en gammal auktoritativ text från IIS:

Svarar man medvetet fel från resolvrarna, som någon sorts medveten cache poisoning? Eller hindrar man resolvrarna från att svara över huvud taget?
Det är här som de tekniska konsekvenserna kommer in. Resultatet av en blockering skiljer sig åt om en domän inte är signerad med DNSSEC respektive om den är signerad med DNSSEC.


Patent och Marknadsöverdomstolen verkar inte ha alla hästar hemma. Det görs gällande i domen där Bredbandsbolaget döms. Dels att betala Upphovsrättsmaffians rättegångskostnader på flera miljoner kronor, men även till att mot vite på en halv miljon kronor, förgifta sina kunders internettjänster genom förgiftade dns-uppslag.

Läs exempelvis följande:

B2 Bredband har även gjort gällande att domännamner ”swehd.com” inte längre innehas eller kommer att nyttjas av tjänsten Swefilmer och lagt fram utredning till styrkande av att bolaget Buy Domain Names via sin hemsida utbjuder domännamnet till försäljning. Rättighetshavarna har gjort gällande att detta inte visar annat än att domännamnet är utbjudet till försäljning. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att den utredning som Rättighetshavarna lagt fram visar att domännamnet ”swehd.com” avsåg tjänsten Swefilmer. Att domännamnet ligger ute till försäljning medför inte att domännamnet inte längre kan knytas till tjänsten Swefilmer. Domännamnet ”swehd.com” ska därför omfattas av föreläggandet.

Så. Trots att all WhoIs-data tydligt säger att domännamnet är registrerat av en annan aktör och ett besök på domännamnet ifråga tydligt indikerar att den tillhandahåller en helt annan tjänst än den som det skall förhindras åtkomst till, så skall det blockeras. Men det är väl inte det enda galna i att en tjänst, som är för övrigt är nedstängd skall blockeras. Och blockeringen skall inte gå till på vilket sätt som helst, utan genom att en internettjänst skall filtreras. På vilket sätt nu Bredbandsbolaget tycker är bäst.

…bolaget åläggs att genom tekniska blockeringsåtgärder hindra bolagets abonnenters tillgång till tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer via specifikt listade domännamn och webbadresser.

De enda tekniska åtgärder som går att göra om de nu inte kan filtrera datatrafiken, eller ip-spärra, är att leverera en tjänst som ljuger, genom att förgifta DNS-tjänsten med felaktiga uppgifter.  Men, som tjänsteleverantör har de inte särskilt många kort i rockärmen.

Den utredning som Rättighetshavarna har presenterat i denna fråga ger därför inte tillräckligt stöd för att de IP-adresser som yrkandena omfattar inte används för andra än de nu aktuella intrångsgörande tjänsterna. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att föreläggandet inte ska omfatta blockeringsåtgärder avseende IP-adresser.

Är inte detta lite hyckleri av domstolen, att besluta att en tjänst som bevisligen inte är av Swefilmer-karaktär skall blockeras, medan vissa IP-adresser som sannolikt inte är av Swefilmer-karaktär inte skall blockeras, när detta filter i sådana fall inte innebär att DNS-tjänsten är filtrerad och ljuger.

Men som Patent- och marknadsöverdomstolen redan funnit saknas någon annan teknisk lösning som skulle kunna användas och som inte skulle innefatta någon form av övervakning och filtrering av den information som B2 Bredband överför i sitt nät, vilket inte är tillåtet.

Samtidigt anser domstolen att lösningen är att ligga och övervaka dns-uppslagningar, alltså filtrera viktiga internettjänster som kunderna använder sig av. För det finns bara två ställen att begränsa direktaccessen till tjänsten The Pirate Bay eller tillgången till ett extremt litet urval av alla de proxytjänster som tillhandahåller tjänsten The Pirate Bay, på adresser till tjänster som inte helt säkert agerar proxy mot den tjänsten.

Det ena är att kunna övervaka och ändra i programvara som körs på av kunden brukade enheter. Vilket kan utföras exempelvis i webbläsaren, eller i kundens router. Men det kan väl ändå inte en ISP klara av att genomföra?

Det andra stället är DNS-resolvern. Men eftersom att det är långt ifrån alla internetkunder som använder den DNS-resolver som internetlevantören försöker tilldela, så är väl inte det heller något som en ISP klarar av, såvida de inte vill övervaka dns-uppslagningar.

Så, det domstolen har gjort är inte att presentera en lösning på ett befintligt problem, utan de har öppnat Pandoras ask. Vilka fler galenskaper som upphovsrättsmaffian tar initiativ till och får igenom vågar jag inte tänka på.

Som jag trodde, men ändå inte.

Jag såg i våras att sändningar över Höglandets Närradio granskades. Nu har ett beslut av Granskningsnämnden för radio och tv fallit. Daterat den 16:e december kom följande beslut: Överträdelse har skett, gällande närradioförenings programutbud, samt gällande sändningsbeteckning.

Det är som jag trodde, fast ändå inte. Givet att sändningarna skulle fällas, det har jag haft antagit sedan i våras när jag fick se initiativbeslutet kring att sändningarna skulle granskas.

Som jag trodde

Jag har alltsedan jag fick se någon notis någonstans kring granskade närradiosändningar, skummat igenom åtskilliga beslut av Granskningsnämnden där massvis av olika tillståndshavare har fällts för att de inte angett korrekt sändningsbeteckning.

De sändande föreningarna har i allt för stor utsträckning problem med att ange en registrerad sändningsbeteckning i den nivå som lagen föreskriver. Det är således inte alls konstigt att överträdelse kring sändningsbeteckning har skett.

Förstår inte varför närradioföreningen fälldes

Dels har vi vilka program som granskades. Dessa två program, om vardera 30 minuter, var morgonandakter. Dessa morgonandakter är ett gemensamt åtagande mellan kyrkorna i Nässjö kommun. Det är även vad jag förstått samlat under kyrkornas paraplyorganisation Nässjö Kristna Samarbetsråd, som för övrigt har sändningstillstånd under sändningsbeteckningen Radio NKS.
Där kommer då det märkliga i Granskningsnämndens beslut. Höglandets Närradioförening fälldes, för att den typen av program är program som föreningen inte får sända. Notera gärna att jag antog att Nässjö Kristna Samarbetsråd borde ha klandrats för sändningarna, eftersom att de i mitt tycke borde ses som ansvarig utgivare för programmen ifråga. Granskningsnämnden valde dock att inte fälla NKS för programmen i fråga.

Som tur var granskades inte Pingstkyrkans närradioprogram, som veckan ifråga var under totalt 3 timmar, vilka troligtvis hade fällts, eftersom att Granskningsnämnden är petnoga byråkrater när det gäller att rätt sändningsbeteckning skall anges i sändningarna.

Men, vilka är det som har gjort fel, Höglandets Närradioförening, Nässjö Kristna Samarbetsråd och/eller Granskningsnämnden för radio och tv?

Ny sajt – Andakt.nu

Jag har börjat kolla på domännamn som löper ut, dels för att hitta inspiration, dels av andra orsaker. Nu såg jag att det fantastiskt lovande domännamnet Andakt.nu blev tillgängligt.

Det personliga bönelivet med den egna andakten är viktig. Så tillika är även ett gemensamt böneliv och de gemensamma andakterna viktiga. Ibland blir tyvärr risken att vi siktar högt på Predikan och andra viktiga saker i kyrkan. Men, jag har inte alltför stort förtroende på att detta är något att bygga på. Framförallt beroende på hur lätt det är att förlora förtroendet för andra personer, och framförallt kristna sådana.

Om livet, och framförallt det kristna livet baseras för mycket på andra människor, och inte i hämtar kraft ifrån det personliga umgänget med Gud. Där vi inte dagligen lyssnar in vad Jesus har att säga till oss. Då är det dömt att misslyckas. Vi behöver i Bön och i Andakter lyssna i och låta Bibelordet få kraft genom Den Helige Ande.