Jag är med tv-mottagare

Hej kära vänner. Jag jag har en sak att bekänna.
Det är så att farbror doktorn (radiotjänst myndighetsutövnande kontrollant) har varit på besök hemma hos mig (utanför dörren, när jag inte var hemma) med stetoskop (troligtvis hörlurar med tv-ljud) och lyssnat in läget. Bevisen är tunga på att jag nu har en TV-mottagare. Kolla på bifogad sticka (bilder) där det syns tydligt. Problemet är som med så många embryon. Jag har varken sett eller hört det själv. Att grannarna både har stereoanläggning och TV har jag hört, men att jag skulle vara med TV har jag inte trott. Så snälla någon, kan du komma hem till mig och slänga ut tv-mottagaren, för jag kan varken se eller höra den, trots att jag inte anser mig ha grava syn eller för den delen hörselproblem.

Hur arbetar elbolagen?

Har nu hamnat i en ganska knivig situation som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera. För några år sedan blev jag uppringd av säljare från Göta Energi och de lovade ett så fantastiskt abonnemang. För någon månad sedan ringde deras ”systerbolag” Sveriges Energi (inte att förväxla med den seriösa organisationen Svensk Energi) och ville sälja in, men ett billigare och bättre erbjudande.

Så vart det då dags för Göta Energi att kontra. De ringde upp och frågade om jag visste vad jag hade tecknat. Enligt dem har jag tecknat ett abonnemang som är helt otroliga 4 öre dyrare hos deras systerbolag.

Själv tycker jag att hela prisbilden för själva elen är väldigt komplex.

Dels är det själva elpriset, här finns en del av kostnaden som går att påverka med rätt avtal.

Å andra sidan har vi elcertifikatskatt och energiskatt och mervärdesskatt (moms), dessa går i princip inte att påverka, såvida man inte skatteplanerar(flyttar).

Den sista delen är då månadsavgiften, det är här det går att påverka mest. För att göra en enkel beräkning på en lägenhet med en förbrukning på 100 kWh, så är en månadsavgift på 30 kr detsamma som en elkostnad på 30 öre/kWh.

Alltså, då inköpspriset i princip inte går att påverka, då det är samma oavsett vilket systerbolag som köper på börsen, måste det innebära att det ena bolaget har 4 kr dyrare månadsavgift, för att förklara vad denna prisskillnad är. Det är därför säljare från de båda bolagen ödslar tid på att få mig att teckna med just det systerbolaget.

Nytt #Blogg100 – Sökorden

Jag har tidigare år kämpat på med utmaningen Blogg100. Varje år försökt hitta en lite ny infallsvinkel. Men, det här året kommer det att gå superlätt. Jag bara känner det på mig.

Den första mars släpper jag loss Sökorden – Sökarnas Orden.

Det svåra med att blogga är att börja skriva, men den här gången har jag själva basen säkrad. Börjar man bara skriva så kommer en del av texten av bara farten. Jag har redan bestämt mig för en röd tråd. Frågan är bara: Hur röd?

Svenska Domstolar har inte alla hästar i stallet

Edit / Hittade följande text på en gammal auktoritativ text från IIS:

Svarar man medvetet fel från resolvrarna, som någon sorts medveten cache poisoning? Eller hindrar man resolvrarna från att svara över huvud taget?
Det är här som de tekniska konsekvenserna kommer in. Resultatet av en blockering skiljer sig åt om en domän inte är signerad med DNSSEC respektive om den är signerad med DNSSEC.


Patent och Marknadsöverdomstolen verkar inte ha alla hästar hemma. Det görs gällande i domen där Bredbandsbolaget döms. Dels att betala Upphovsrättsmaffians rättegångskostnader på flera miljoner kronor, men även till att mot vite på en halv miljon kronor, förgifta sina kunders internettjänster genom förgiftade dns-uppslag.

Läs exempelvis följande:

B2 Bredband har även gjort gällande att domännamner ”swehd.com” inte längre innehas eller kommer att nyttjas av tjänsten Swefilmer och lagt fram utredning till styrkande av att bolaget Buy Domain Names via sin hemsida utbjuder domännamnet till försäljning. Rättighetshavarna har gjort gällande att detta inte visar annat än att domännamnet är utbjudet till försäljning. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att den utredning som Rättighetshavarna lagt fram visar att domännamnet ”swehd.com” avsåg tjänsten Swefilmer. Att domännamnet ligger ute till försäljning medför inte att domännamnet inte längre kan knytas till tjänsten Swefilmer. Domännamnet ”swehd.com” ska därför omfattas av föreläggandet.

Så. Trots att all WhoIs-data tydligt säger att domännamnet är registrerat av en annan aktör och ett besök på domännamnet ifråga tydligt indikerar att den tillhandahåller en helt annan tjänst än den som det skall förhindras åtkomst till, så skall det blockeras. Men det är väl inte det enda galna i att en tjänst, som är för övrigt är nedstängd skall blockeras. Och blockeringen skall inte gå till på vilket sätt som helst, utan genom att en internettjänst skall filtreras. På vilket sätt nu Bredbandsbolaget tycker är bäst.

…bolaget åläggs att genom tekniska blockeringsåtgärder hindra bolagets abonnenters tillgång till tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer via specifikt listade domännamn och webbadresser.

De enda tekniska åtgärder som går att göra om de nu inte kan filtrera datatrafiken, eller ip-spärra, är att leverera en tjänst som ljuger, genom att förgifta DNS-tjänsten med felaktiga uppgifter.  Men, som tjänsteleverantör har de inte särskilt många kort i rockärmen.

Den utredning som Rättighetshavarna har presenterat i denna fråga ger därför inte tillräckligt stöd för att de IP-adresser som yrkandena omfattar inte används för andra än de nu aktuella intrångsgörande tjänsterna. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att föreläggandet inte ska omfatta blockeringsåtgärder avseende IP-adresser.

Är inte detta lite hyckleri av domstolen, att besluta att en tjänst som bevisligen inte är av Swefilmer-karaktär skall blockeras, medan vissa IP-adresser som sannolikt inte är av Swefilmer-karaktär inte skall blockeras, när detta filter i sådana fall inte innebär att DNS-tjänsten är filtrerad och ljuger.

Men som Patent- och marknadsöverdomstolen redan funnit saknas någon annan teknisk lösning som skulle kunna användas och som inte skulle innefatta någon form av övervakning och filtrering av den information som B2 Bredband överför i sitt nät, vilket inte är tillåtet.

Samtidigt anser domstolen att lösningen är att ligga och övervaka dns-uppslagningar, alltså filtrera viktiga internettjänster som kunderna använder sig av. För det finns bara två ställen att begränsa direktaccessen till tjänsten The Pirate Bay eller tillgången till ett extremt litet urval av alla de proxytjänster som tillhandahåller tjänsten The Pirate Bay, på adresser till tjänster som inte helt säkert agerar proxy mot den tjänsten.

Det ena är att kunna övervaka och ändra i programvara som körs på av kunden brukade enheter. Vilket kan utföras exempelvis i webbläsaren, eller i kundens router. Men det kan väl ändå inte en ISP klara av att genomföra?

Det andra stället är DNS-resolvern. Men eftersom att det är långt ifrån alla internetkunder som använder den DNS-resolver som internetlevantören försöker tilldela, så är väl inte det heller något som en ISP klarar av, såvida de inte vill övervaka dns-uppslagningar.

Så, det domstolen har gjort är inte att presentera en lösning på ett befintligt problem, utan de har öppnat Pandoras ask. Vilka fler galenskaper som upphovsrättsmaffian tar initiativ till och får igenom vågar jag inte tänka på.