Teknik och extravagans i kyrkan?

För det första vill jag inledningsvis säga att det här inlägget bygger på en diskussion som har dykt upp i Swedish Gurus Tekniksnack. Swedish Gurus är en rörelse av kristna tekniker som tjänar Gud med sina gåvor i kyrkan. En sak som i sig skapat diskussioner är huruvida värdet av teknik övervärderas… inte i behov […]

Gamla projekt man minns

Det som är spännande när man håller på med lite enklare utveckling, är när man tänker tillbaks på gamla projekt som andra har gjort. Vissa är enkla, andra mer avancerade. Nu senast kom jag att tänka på det gamla Firefox-tillägget Ubiquity. Där man arbetade på att via kommandoradon utföra vissa uppgifter. Något annat projekt som […]