Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.
Hebreerbrevet 4:12 B2000
https://bible.com/bible/154/heb.4.12.B2000

Att ge utrymme för att vara Kristen i Kyrkan

Något av det svåraste jag vet är just att vara i Kyrkan. Det är en miljö där det är så lätt att bli besviken. Vissa personer är troligtvis i fel positioner. Visserligen kanske inte ekonomin är den bästa, men dålig ekonomi kan aldrig vara en ursäkt för att inte ha råd att visa respekt för andra.

Kyrkan är en plats där jag känner att jag inte får lite respekt. Faktum är att det ibland känns som att jag inte får någon respekt alls. Det är inte en bra grogrund för att leva ett kristet liv, där man ger det bästa av sina gåvor. Det känns som att alla förväntar sig att jag skall göra underverk i köket, med enbart extremt slöa knivar. En miljö där det inte är accepterat att vilja använda rätt verktyg. Det är till och med så att det känns som att kyrkan är en miljö där man skadar sig själv av att vara i.

Små små verktyg – för mer lättarbetade länkar

Den senaste tiden har jag haft ett litet problem med länkar som ploppar upp i till exempel Skype eller E-posten. Dessutom är det länkar som jag har väldigt starka preferenser för vilken webbläsare jag skall öppna dem i. Men som så många gånger annars tröttnat på att de jämt öppnas i fel webbläsare. Så kom jag på det geniala – det här problemet måste jag ha ett verktyg för att hantera.

Slag i saken och jag hittade en Browser Selector.  Lite konfiguration senare så följer länkarna mina preferenser.
[browsers]
chrome = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
ff = C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
edge = microsoft-edge:{url}
internetExplode = iexplore.exe
chrome_prof8 = "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --profile-directory="Profile 8"
opera = "C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe"
brave = C:\Users\Fredrik\AppData\Local\brave\Brave.exe
neon = "C:\Users\Fredrik\AppData\Local\Opera Software\Opera Neon\Application\neon.exe"
vivaldi = "C:\Users\Fredrik\AppData\Local\Vivaldi\Application\vivaldi.exe"
; Url preferences.
; Only * is treated as a special character (wildcard).
; Matches are domain-only. Protocols and paths are ignored.
; Use "*.blah.com" for subdomains, not "*blah.com" as that would also match "abcblah.com".
[urls]
microsoft.com = internetExplode
*.microsoft.com = internetExplode

Återstår att försöka få till tillägg i webbläsaren som skickar vidare mig till rätt webbläsare om länken kommer därifrån.