Månad: april 2021

  • Tuffa beslut

    Ibland känner man sig tvungen att ta tuffa beslut. De har kanske växt fram över tid. Det senaste är beslutet är att inte längre arbeta med de digitala gudstjänsterna. För några år sedan blev beslutet att helt sluta med ljudet på gudstjänster. Då var det på grund av beslutet att använda defekt utrustning. (Eller att […]