Undantag i pandemilagen


Ett undantag i pandemilagen som många kanske har missat, kanske för att regeringen är så benhård på att misstolka vad de själva skriver.

religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall

Jämför detta, ”religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall”. Anledningen till att många av oss inte nyttjar denna lucka är för att vi inte utövar en religion, utan en relation. Men visst, det faller under den religionsfrihet som i praktiken förbjudits under ett år.

Hur detta faller ihop till att vara ett undantag?

Nattvard, eller för den delen hela kristendomen vilar på ett dödsfall, på en död på korset.

Måltiden (Nattvarden) sätter fokus dels på Jesu frälsande död på korset

Tänka sig att det eviga livet, paradoxalt nog vilar på ett dödsfall.

En begravning däremot, vilar i kristen mening inte på att vara med anledning av ett dödsfall. Det är istället religionsutövning med anledning av livet. För många av oss är det en påminnelse om det eviga livet. Där vi vilar i att begravningen inte är ett slut, utan snarare en början.

var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö