Månad: mars 2021

  • Undantag i pandemilagen

    Ett undantag i pandemilagen som många kanske har missat, kanske för att regeringen är så benhård på att misstolka vad de själva skriver. Jämför detta, ”religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall”. Anledningen till att många av oss inte nyttjar denna lucka är för att vi inte utövar en religion, utan en relation. Men visst, […]