Sans för deltagare på Gudstjänst


För det första, det är endast p.g.a. lagstiftningens klumpighet jag skriver deltagare. I samma sammanhang kanske även publik är ett olyckligt uttryck. I kyrkan är vi vare sig publik eller deltagare.

Under 5 månader har kyrkorna drabbats av begränsningen till att samlas max 50 personer till Gudstjänst. Nu har Regeringen äntligen kommit fram till att det generellt går att hitta lösningar för smittosäkra samlingar och har släppt en promemoria som nu är ute på remiss till instanser som exempelvis Sveriges Kristna Råd, Nässjö kommun, Ystads kommun, Myndigheten för stöd till trossamfund… Remissvaren kommer in till regeringskansliet senast på torsdag denna vecka, och publiceras sedan hos Regeringen.

Förbudet gäller inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med färre än x deltagare, om var och en av deltagarna anvisas sittplatser med minst två meters avstånd och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla ett sådant avstånd till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.

Förslag från promemorian

Håller ögonen öppna för att se utvecklingen

Det är intressant hur det skiljer sig från regleringen för restauranger där det skall vara minst en meter mellan sällskap. Därför håller jag koll på vad som händer.

Ska besökare hålla en meters avstånd till varandra eller till andra sällskap?
Regleringen tar sikte på avstånd mellan besökare i olika sällskap. Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och tillhörande föreskrifter reglerar inte avståndet mellan personer inom ett sällskap. Inom ett sällskap gäller att var och en tar ansvar för att hindra smittspridningen.

Minst en meter mellan sällskap – Folkhälsomyndigheten

Detta även i beaktning att en Gudstjänst utan problem blir kortare än ett normalt restaurangbesök.
På det sättet ställer detta förslaget klart större krav då det förväntas ett avstånd mellan deltagare.

Det krävs sannolikt drygt 4-5 kvadratmeter per deltagare om förslaget står sig. Om det istället är okej att sitta tajtare i ett sällskap (som ändå reser till samlingen ihopträngda i en lite fjuttig bil) minskar det på ytan som krävs.

Intressant i promemorian är följande text:

Som deltagare räknas, enligt Polismyndighetens tillämpning, som huvudregel de personer som samtidigt besöker ett arrangemang. Däremot räknas inte t.ex. artister och funktionärer som deltagare.

Alltså tolkas det som att mötesvärd, lovsångsteam, tekniker, mötesledare och predikant inte räknas till deltagarantalet, och att Regeringen bekräftar Polismyndighetens tolkning.

Jag har till exempel inte hört om något fall där brott mot denna tillfälliga lag har nått till rättsväsendet (domstolar) trots att lagstiftningen nu passerar 5 månader, samt att tydliga brott hamnat i nyhetsmedia. (ex. Black Lives Matter, Astrid Lindgrens Värld m.fl.)

Spännande och förvirrande

Inväntar nu med spänning vad som kommer hända framöver med denna inskränkning i mötesfriheten. Ser även med bestörtning på att Polismyndigheten tolkar lagen olika, där vissa skapar förvirring eftersom att ”olika lokaler, olika folksamlingar” inte är en konsekvent tolkning av lagstiftningen.

Björn Knutsson, gruppchef vid rättsenhet Polisregion Stockholm, medger att reglerna för gudstjänster kan variera beroende på vilken region som gör tolkningen.

Förvirrade poliser – Polisregioner tolkar förbudet olika – Dagen

Det är märkligt hur det kan se ut så här, men det är samtidigt ett bevis på att den lagstiftande församlingen i allmänhet och regering Löfven i synnerhet inte visar tillräcklig tydlighet i denna tid.

Efter 5 månader / halvvägs av lagstiftningens giltighet, borde tolkningen av en rikstäckande lag, vara konsekvent över hela landet. Framförallt då lagen redan vid starten börjar drabba just Gudstjänster med 50-personer-gränsen redan under sina första timmar. Långt innan någon annan verksamhet drabbas.