Kategorier
Sökoptimering Sökord

Att skriva SEO

Jag har under några år jobbat på en av Sveriges specialiserade SEO-bolag. Det innebär att jag har god koll på mycket tekniska förutsättningarna kring sökoptimering. Tyvärr innebär det inte att jag har tränat på att skriva SEO-vänlig text.

Behöver inte fokusera på alla SEO-detaljer

Det viktigaste jag har lärt mig under åren är att det inte är viktigt att skriva på ett SEO-vänligt sätt. Det är inte heller särskilt viktigt med SEO-anpassad text. På samma sätt är det mycket som inte är viktigt. Det viktiga är däremot att inte göra grova fel. Det finns så mycket som man inte ska ge sig på.

Gör så här för att skriva SEO

1. Håll ner svårighetsgraden

Fokusera inte på för svåra/breda sökord. Det är nästan ingen som hittar något vettigt på för breda sökningar. Låt sökordsanalysen vara rimlig. Fokusera istället för ospecifikt sök på ett specifikt sökbeteende. Alltså fokusera inte på ”sökoptimering” utan på ”sökoptimering google gratis”. Ett mer specifikt beteende säger något om intentionen. ”sökoptimering” säger ingenting i sig själv utan lämnar för brett utrymme för tolkning.

2. Se till att få till grunderna

Utveckla sidan med NOINDEX, lansera den med INDEX. Satsa på specifika sökord i rubriken. Försök få in alla viktiga ord någonstans i texten. Bra text är hjälpsamt, men om du valt rätt svårighetsnivå i sökordsanalysen och hittat rätt sökord att fokusera på räcker det långt. Du behöver bara ha det största tältet i din skog. Det är onödigt att från starten satsa på att bygga världens högsta byggnad. Fokusera på din skog, inte på storstadens höga byggnader.

3. Hem, Tjänster, Välkommen, Om oss, Kontakt

Detta är viktiga strukturelement för att få med den viktiga informationen. Det är däremot inte några sökord du vill synas på. Se till att sökordsanalysen plockar fram de viktigaste nyckelfraserna, och att de får sina relevanta landningssidor. Tänk dig en sida, ett sökord.
Det finns en trend att köra med en sida där allt kläms in. En så kallad One-page. Men det är inte ett lämpligt sätt om du vill skriva för SEO.

4. Sikta på gröna och röda lampor i SEO-tillägg

Det finns de som säger att det inte är så viktigt att fokusera på gröna eller röda lampor i SEO-tilläggen. Men, faktum är att det är viktigt. Ibland i alla fall. Alltså, det viktiga är inte vilken färg lamporna har. Det är viktiga handlar istället om att du tänker på lamporna. Det är lite riktlinjer som någon tycker är viktigt. Vi har alla våra riktlinjer som vi följer.

Är det viktigt med textlängd? Nja, kanske inte. Men en längre text rymmer en större variation av ord. Det bör även innebära fler underrubriker. Det går även att få med den nyckelordsfrasen i exakt form någon gång extra utan att det känns onaturligt.

5. Ta det lungt med att skriva SEO-text

Kom ihåg att om du har tagit del av det viktigaste i den här texten. I många fall kan det räcka med att du har den största kojan i din skog. Spana in kartan ordentligt. Det kanske blir så att du nöjer dig med den största kojan i din skogsglänta. Du behöver kanske bara skapa en egen sida för din glänta.

Det räcker långt att bara hitta din nisch. Hitta din glänta i skogen där du vill synas.

Varför den här texten?

Egentligen har jag inte något syfte med den här texten. Det är bara att det är min blogg, jag vill bara återkomma till nöjet att faktiskt skriva. Dessutom vill jag bara se hur tillägget Yoast SEO agerar och vilka tips de flaggar för.

Kategorier
Kyrka

Sans för deltagare på Gudstjänst

För det första, det är endast p.g.a. lagstiftningens klumpighet jag skriver deltagare. I samma sammanhang kanske även publik är ett olyckligt uttryck. I kyrkan är vi vare sig publik eller deltagare.

Under 5 månader har kyrkorna drabbats av begränsningen till att samlas max 50 personer till Gudstjänst. Nu har Regeringen äntligen kommit fram till att det generellt går att hitta lösningar för smittosäkra samlingar och har släppt en promemoria som nu är ute på remiss till instanser som exempelvis Sveriges Kristna Råd, Nässjö kommun, Ystads kommun, Myndigheten för stöd till trossamfund… Remissvaren kommer in till regeringskansliet senast på torsdag denna vecka, och publiceras sedan hos Regeringen.

Förbudet gäller inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med färre än x deltagare, om var och en av deltagarna anvisas sittplatser med minst två meters avstånd och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla ett sådant avstånd till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.

Förslag från promemorian

Håller ögonen öppna för att se utvecklingen

Det är intressant hur det skiljer sig från regleringen för restauranger där det skall vara minst en meter mellan sällskap. Därför håller jag koll på vad som händer.

Ska besökare hålla en meters avstånd till varandra eller till andra sällskap?
Regleringen tar sikte på avstånd mellan besökare i olika sällskap. Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och tillhörande föreskrifter reglerar inte avståndet mellan personer inom ett sällskap. Inom ett sällskap gäller att var och en tar ansvar för att hindra smittspridningen.

Minst en meter mellan sällskap – Folkhälsomyndigheten

Detta även i beaktning att en Gudstjänst utan problem blir kortare än ett normalt restaurangbesök.
På det sättet ställer detta förslaget klart större krav då det förväntas ett avstånd mellan deltagare.

Det krävs sannolikt drygt 4-5 kvadratmeter per deltagare om förslaget står sig. Om det istället är okej att sitta tajtare i ett sällskap (som ändå reser till samlingen ihopträngda i en lite fjuttig bil) minskar det på ytan som krävs.

Intressant i promemorian är följande text:

Som deltagare räknas, enligt Polismyndighetens tillämpning, som huvudregel de personer som samtidigt besöker ett arrangemang. Däremot räknas inte t.ex. artister och funktionärer som deltagare.

Alltså tolkas det som att mötesvärd, lovsångsteam, tekniker, mötesledare och predikant inte räknas till deltagarantalet, och att Regeringen bekräftar Polismyndighetens tolkning.

Jag har till exempel inte hört om något fall där brott mot denna tillfälliga lag har nått till rättsväsendet (domstolar) trots att lagstiftningen nu passerar 5 månader, samt att tydliga brott hamnat i nyhetsmedia. (ex. Black Lives Matter, Astrid Lindgrens Värld m.fl.)

Spännande och förvirrande

Inväntar nu med spänning vad som kommer hända framöver med denna inskränkning i mötesfriheten. Ser även med bestörtning på att Polismyndigheten tolkar lagen olika, där vissa skapar förvirring eftersom att ”olika lokaler, olika folksamlingar” inte är en konsekvent tolkning av lagstiftningen.

Björn Knutsson, gruppchef vid rättsenhet Polisregion Stockholm, medger att reglerna för gudstjänster kan variera beroende på vilken region som gör tolkningen.

Förvirrade poliser – Polisregioner tolkar förbudet olika – Dagen

Det är märkligt hur det kan se ut så här, men det är samtidigt ett bevis på att den lagstiftande församlingen i allmänhet och regering Löfven i synnerhet inte visar tillräcklig tydlighet i denna tid.

Efter 5 månader / halvvägs av lagstiftningens giltighet, borde tolkningen av en rikstäckande lag, vara konsekvent över hela landet. Framförallt då lagen redan vid starten börjar drabba just Gudstjänster med 50-personer-gränsen redan under sina första timmar. Långt innan någon annan verksamhet drabbas.