Klumpiga beslut – max 50 personer


Regeringen har i dag gått ut med nya riktlinjer. Offentliga samlingar över 50 personer är inte längre tillåtna. Eller, inte från idag, utan från på söndag. Just det, på söndag. Det fyller inte något direkt syfte att besluta att det ska gälla från just på söndag. Förutom att det sätter press på att kyrkorna har fungerande kommunikationsvägar. Många kyrkor saknar just det.

Så, vad tar kyrkorna för beslut? Många kyrkor och framförallt de större kyrkorna tog beslut om att ställa in gudstjänster vid förra tillfället, då gränsen sattes vid 500 personer. Det har kommit till min kännedom att det nya beslutet resulterat i att kyrkor ställer in med kort varsel.

Om regeringen hade bestämt måndag 30 mars som första dag för de nya reglerna så skulle kyrkan kunnat använda en sista gudstjänst nu på söndag för att informera om vad som gäller framöver.
Att nu ta beslutet att ställa in, och låta de som inte tar del av de informationskanalerna som används för att informera om beslutet riskerar nu inte bara att komma för sent till Gudstjänst, utan även att mötas av en låst och nedsläckt kyrka till en Gudstjänst som ställdes in utan deras vetskap.