Månad: november 2019

  • Herren är god

    Herren är god mot dem som hoppas på honom, han är ett värn på nödens dag, han tar sig an dem som flyr till honom Nahum 1:7 B2000D https://bible.com/verse-of-the-day/nam.1.7/25576