Gamla projekt man minns

Det som är spännande när man håller på med lite enklare utveckling, är när man tänker tillbaks på gamla projekt som andra har gjort. Vissa är enkla, andra mer avancerade. Nu senast kom jag att tänka på det gamla Firefox-tillägget Ubiquity. Där man arbetade på att via kommandoradon utföra vissa uppgifter. Något annat projekt som […]