301 till gemensam domän


Många har problem med att Google inte vet vilken domän det är som gäller. Det löser man med en enkel uppsättning regler i Htaccess-filen. Här kommer ett litet exempel jag använder mig av i en del fall.

<IfModule mod_rewrite.c>
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
# Flytta från www.doman.se till doman.se
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [R=301,L]
# Byt protokoll från http till https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
</IfModule>