I ett land med religionsfrihet och böneutrop

Som så många andra har jag åsikter kring det här med böneutrop, framförallt i ett land med religionsfrihet. Det skall vara lika mycket okej med muslimska böneutrop i Växjö, som det skall vara okej med en kristen friluftsgudstjänst mitt i Mecka, Jerusalem eller vilken annan stad som helst.

Börjar vi sedan att tänka på böneutrop, som en regelbunden aktivitet, så börjar helt andra frågetecken komma upp. Hur skall det gå till. Till vilka skall det höras? Vilken teknisk lösning kommer att användas.

Som lagstiftningen ser ut nu ser jag inte något hinder för att en muslimsk organisation använder rundradiosändningar, det är inte på något sätt konstigare än alla de kommersiella radiostationerna, eller för den delen ickekommersiella radiostationerna, som sänder ut helt skilda budskap över vårt avlånga land.

Om vi istället skulle snacka om att ett böneutrop  som sänd med högtalare, är jag högst tveksam till att det skall vara tillåtet. Faktum är att jag ser att det rimligaste när det kommer till regelbundna böneutrop via högtalare, att de inte skall vara tillåtna, utan om de skall ske får de använda annan reglerad teknik, som jag redan tagit upp, i dagsläget, är rundradiosändningar.

Att förbjuda muslimska rundradiosändningar ser jag inte något som helst rimligt motiv till. Så, lösningen är, neka en ansökan till att regelbundet använda högtalare, hänvisa till lagliga rundradiosändningar.

PS. I Sverige sänder vi inte bara böneutrop via rundradiosändningar, utan hela kristna andakter… Utom kring Jul då Sveriges Radio sänder muslimska.