Att ge utrymme för att vara Kristen i Kyrkan

Något av det svåraste jag vet är just att vara i Kyrkan. Det är en miljö där det är så lätt att bli besviken. Vissa personer är troligtvis i fel positioner. Visserligen kanske inte ekonomin är den bästa, men dålig ekonomi kan aldrig vara en ursäkt för att inte ha råd att visa respekt för andra.

Kyrkan är en plats där jag känner att jag inte får lite respekt. Faktum är att det ibland känns som att jag inte får någon respekt alls. Det är inte en bra grogrund för att leva ett kristet liv, där man ger det bästa av sina gåvor. Det känns som att alla förväntar sig att jag skall göra underverk i köket, med enbart extremt slöa knivar. En miljö där det inte är accepterat att vilja använda rätt verktyg. Det är till och med så att det känns som att kyrkan är en miljö där man skadar sig själv av att vara i.