Små små verktyg – för mer lättarbetade länkar

Den senaste tiden har jag haft ett litet problem med länkar som ploppar upp i till exempel Skype eller E-posten. Dessutom är det länkar som jag har väldigt starka preferenser för vilken webbläsare jag skall öppna dem i. Men som så många gånger annars tröttnat på att de jämt öppnas i fel webbläsare. Så kom jag på det geniala – det här problemet måste jag ha ett verktyg för att hantera.

Slag i saken och jag hittade en Browser Selector.  Lite konfiguration senare så följer länkarna mina preferenser.
[browsers]
chrome = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
ff = C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
edge = microsoft-edge:{url}
internetExplode = iexplore.exe
chrome_prof8 = "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --profile-directory="Profile 8"
opera = "C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe"
brave = C:\Users\Fredrik\AppData\Local\brave\Brave.exe
neon = "C:\Users\Fredrik\AppData\Local\Opera Software\Opera Neon\Application\neon.exe"
vivaldi = "C:\Users\Fredrik\AppData\Local\Vivaldi\Application\vivaldi.exe"
; Url preferences.
; Only * is treated as a special character (wildcard).
; Matches are domain-only. Protocols and paths are ignored.
; Use "*.blah.com" for subdomains, not "*blah.com" as that would also match "abcblah.com".
[urls]
microsoft.com = internetExplode
*.microsoft.com = internetExplode

Återstår att försöka få till tillägg i webbläsaren som skickar vidare mig till rätt webbläsare om länken kommer därifrån.